Zapytania Ofertowe – Archiwum
Dodano: 14-12-2017

Zapytania Ofertowe – Archiwum

 

 

  • 13-12-2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa paliw płynnych ON oraz Pb95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. w 2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na

Dostawę paliw płynnych ON oraz Pb95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy
Sp. z o.o. w 2019 r.

Projekt umowy na dostawę paliw

Wykaz pojazdów i urządzeń zamawiającego do których będzie dokonywane tankowanie

Zapytanie ofertowe

Zestawienie pobranych paliw

Informacja o wyborze wykonawcy

 

  • 04-12-2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie badań laboratoryjnych w 2019 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – częstotliwość oraz zakres badań

3. Załącznik Nr 2 – projekt umowy

4. Informacja o wyborze wykonawcy

 

  • 15-10-2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na

Dostawę energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków oraz obiektów użytkowych w 2019 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – wykaz punktów poboru energii elektrycznej

3. Wybór wykonawcy

 

  • 30-08-2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na:
Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Umowa

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

  • 14-12-2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 28.11.2017 r. pn.: „Dostawa paliw płynnych ON oraz Pb95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. w 2018 r.”, wybrano ofertę firmy:

Stacja Paliw w Tryńczy Zbigniew Świętoniowski Sp. z o.o.

37-114 Białobrzegi 3F

  • 28-11-2017

Zapytanie ofertowe 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych ON oraz Pb95 w 2018 r.

1.   Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy + załączniki

Zapytanie ofertowe 2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie badań laboratoryjnych w 2018 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – częstotliwość badań

3. Załącznik Nr 2 – projekt umowy

 

  • 21-12-2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie badań laboratoryjnych w 2017 r. wybrano ofertę firmy

SGS. Polska Sp. z o.o.

01-233 Warszawa ul. Bema 83

 

  • 15-12-2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie badań laboratoryjnych w 2017 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

3. Projekt umowy

 

świadczymy usługi w zakresie
PRACE PORZĄDKOWE

→ CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PARKÓW, ZIELEŃCÓW I PASÓW DROGOWYCH
→ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW (KOSZENIE, RENOWACJA, GRABIENIE)
→ ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I WIELOLETNICH
→ SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH PIĘLĘGNACJĄ
→ LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”

USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE

→ USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
→ USŁUGI CIĄGNIKIEM
→ USŁUGI TRANSPORTOWE

UTRZYMANIE ZIMOWE

→ ODŚNIEŻANIE
→ POSYPYWANIE ŚRODKAMI USZORSTNIAJĄCYMI (PIASEK, SÓL, MIESZANKA SOLNO-PIASKOWA)
→ POZIMOWE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

→ PRACE WYKOŃCZENIOWE - MONTAŻ PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, UKŁADANIE PŁYTEK
→ CYKLINOWANIE I MALOWANIE PARKIETÓW
→ UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
→ BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

zdecydowałeś się? skontaktuj się z nami jeśli nie to zajrzyj naszej galerii
DYSPONUJEMY ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM SPRZĘTOWYM. ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA ZAWSZE UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI I JEGO INDYWIDUALNE POTRZEBY.
zakład gospodarki komunalnej w tryńczy sp. z.o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy to instytucja zrzeszająca ludzi pracy, którzy pragną pomagać w codziennych obowiązkach mieszkańców naszej gminy i nie tylko! Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom każdego klienta. Na naszej stronie możesz znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących np. pracy spółki czy też aktualnych inwestycji. Możesz także zgłosić aktualny stan swojego wodomierza poprzez formularz dostępny w nagłówku strony. Jeśli nie jesteś zdecydowany/a czy skorzystać z naszych usług to zachęcamy do przejrzenia galerii - znajdziesz tam zdjęcia z naszych realizacji.

TELEFONY ALARMOWE:

Awarie wodociągu lub kanalizacji przyjmowane są w godzinach pracy (poniedziałek – piątek) od 7:00-15:00 pod numerem telefonu 16 642 12 88.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerami telefonów komórkowych:

601 861 547 Jacek Tytuła
607 852 724 Edward Gajowy
601 816 034 Stefan Darzycki
693 342 912 Bartłomiej Giża

informacje o nas

NIP: 794 182 16 90, REGON: 363363282, KRS: 0000594430
Spółka zarejestrowana w : Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
ZARZĄD: Prezes Zarządu: Wiesław Tołpa
RADA NADZORCZA: Przewodniczący: Ciechanowski Tomasz
Członek:Zabłocki Adam
Członek: Czerwonka Adam.

Godziny pracy ZGK Sp. z o.o.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

skontaktuj się z nami

tryńcza 118

16 642 12 88

biuro@zgktryncza.pl
mapa dojazdu