Twardości wody

Odpowiadając na liczne pytania ze strony mieszkańców Gminy Tryńcza, dotyczące stopnia twardości wody w wodociągu gminnym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. informuje,że na podstawie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Przeworsku, woda z wodociągu „Tryńcza” jest średnio – twarda. L. p. Stopień … Czytaj dalej Twardości wody