Podłączenia do sieci Wod-Kan

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci Inwestor składa w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych wraz załącznikami: kopia mapy zasadniczej z naniesioną proponowaną trasą przyłącza, tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wydawane są w … Czytaj dalej Podłączenia do sieci Wod-Kan