Podłączenia do sieci Wod-Kan
Dodano: 17-08-2016
 1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci Inwestor składa w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych wraz załącznikami:

 • kopia mapy zasadniczej z naniesioną proponowaną trasą przyłącza,

 • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Techniczne warunki przyłączenia do sieci wydawane są w terminie do 21 dni od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony, o czym Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., poinformuje pisemnie zleceniodawcę.

Wniosek o wydanie warunków technicznych

 1. Odbiór warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Opracowane przez ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZGK w Tryńczy Sp. z o.o., Tryńcza 118 lub na życzenie klienta zostaną odesłane pocztą.

 1. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Po uzyskaniu warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami.

 1. Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Po opracowaniu projektu, Inwestor składa w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego oraz 2 egz. wykonanego projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Należy przewidzieć jeden dodatkowy egzemplarz dla ZGK w Tryńczy Sp. z o.o., który pozostaje w archiwum Zakładu.

Niezbędne dokumenty, które powinny być załączone do dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia:

 1. wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego

 2. warunki techniczne wydane przez ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. wraz z załącznikiem graficznym,

 3. dokumenty formalno-prawne wynikające z warunków technicznych ZGK oraz innych uzgodnień.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

 1. Odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej

ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. uzgadnia projekt w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji. Po odbiór uzgodnionego projektu należy zgłosić się do siedziby spółki, tj. Tryńcza 118.

 1. Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Budowa przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może zostać zlecona do odpłatnego wykonania przez ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. lub być wykonana indywidualnie przez Inwestora z zastrzeżeniem, że wykonanie wcinki do sieci wodociągowej dokonać mogą tylko pracownicy ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

W przypadku wykonawstwa indywidualnego, przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie (pod numerem tel. (16) 642 12 88) w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

Po wykonaniu przyłączy a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a następnie zgłosić do odbioru w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

 1. Odbiór wykonanego przyłącza

ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Inwestorowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Odbiór obejmuje:

 1. sprawdzenie zgodności wykonania z projektem,

 2. sprawdzenie szczelności przewodów,

 3. montaż wodomierza głównego,

 4. wykonanie wcinki (nawiertki) do sieci.

Po dokonaniu odbioru Inwestor wnosi opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w wysokości określonej w „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

 1. Podpisanie umowy

Po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza Inwestor podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

świadczymy usługi w zakresie
PRACE PORZĄDKOWE

→ CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PARKÓW, ZIELEŃCÓW I PASÓW DROGOWYCH
→ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW (KOSZENIE, RENOWACJA, GRABIENIE)
→ ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I WIELOLETNICH
→ SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH PIĘLĘGNACJĄ
→ LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”

USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE

→ USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
→ USŁUGI CIĄGNIKIEM
→ USŁUGI TRANSPORTOWE

UTRZYMANIE ZIMOWE

→ ODŚNIEŻANIE
→ POSYPYWANIE ŚRODKAMI USZORSTNIAJĄCYMI (PIASEK, SÓL, MIESZANKA SOLNO-PIASKOWA)
→ POZIMOWE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

→ PRACE WYKOŃCZENIOWE - MONTAŻ PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, UKŁADANIE PŁYTEK
→ CYKLINOWANIE I MALOWANIE PARKIETÓW
→ UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
→ BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

zdecydowałeś się? skontaktuj się z nami jeśli nie to zajrzyj naszej galerii
DYSPONUJEMY ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM SPRZĘTOWYM. ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA ZAWSZE UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI I JEGO INDYWIDUALNE POTRZEBY.
zakład gospodarki komunalnej w tryńczy sp. z.o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy to instytucja zrzeszająca ludzi pracy, którzy pragną pomagać w codziennych obowiązkach mieszkańców naszej gminy i nie tylko! Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom każdego klienta. Na naszej stronie możesz znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących np. pracy spółki czy też aktualnych inwestycji. Możesz także zgłosić aktualny stan swojego wodomierza poprzez formularz dostępny w nagłówku strony. Jeśli nie jesteś zdecydowany/a czy skorzystać z naszych usług to zachęcamy do przejrzenia galerii - znajdziesz tam zdjęcia z naszych realizacji.

TELEFONY ALARMOWE:

Awarie wodociągu lub kanalizacji przyjmowane są w godzinach pracy (poniedziałek – piątek) od 7:00-15:00 pod numerem telefonu 16 642 12 88.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerami telefonów komórkowych:

601 861 547 Jacek Tytuła
607 852 724 Edward Gajowy
601 816 034 Stefan Darzycki
693 342 912 Bartłomiej Giża

informacje o nas

NIP: 794 182 16 90, REGON: 363363282, KRS: 0000594430
Spółka zarejestrowana w : Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
ZARZĄD: Prezes Zarządu: Wiesław Tołpa
RADA NADZORCZA: Przewodniczący: Ciechanowski Tomasz
Członek:Zabłocki Adam
Członek: Czerwonka Adam.

Godziny pracy ZGK Sp. z o.o.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

skontaktuj się z nami

tryńcza 118

16 642 12 88

biuro@zgktryncza.pl
mapa dojazdu