INFORMACJA
Dodano: 27-05-2021
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RZ.RZT.70.84.2021.MKO z dnia 01.04.2021r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tryńcza od dnia 01.06.2021 wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat( w złotych brutto)

Za wodę pobraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
Taryfa w okresie od
1 do 12 miesiąca
01.06.21-31.05.22
Taryfa w okresie od
13 do 24 miesiąca
01.06.22-31.05.23
Taryfa w okresie od
25 do 36 miesiąca
01.06.23-31.05.24
Grupa I:
Opłata stała abonamentowa
Opłata stała abonamentowa
/ licznik wody bezpowrotnie
utraconej /
3,14 zł/m3
2,70/odb./m-c
3,24/odb/m-c
3,22 zł/m3
2,70/odb./m-c
3,24/odb/m-c
3,22 zł/m3
2,70/odb./m-c
3,24/odb/m-c
Za ścieki wprowadzone
do urządzeń zbiorowego odprowadzania
Taryfa w okresie od
1 do 12 miesiąca
01.06.21-31.05.22
Taryfa w okresie od
13 do 24 miesiąca
01.06.22-31.05.23
Taryfa w okresie od
25 do 36 miesiąca
01.06.23-31.05.24
Grupa 1
Opłata stała abonamentowa
4,24 zł/m34,50 zł/m34,50 zł/m3
Grupa 2
Opłata stała abonamentowa
7,12 zł/m37,38 zł/m37,38 zł/m3
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
   Grupa I – taryfa obejmująca odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw domowych, na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w sferze użyteczności publicznej.
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
   Grupa I – gospodarstwa domowe – taryfa obejmuje odbiorców będących mieszkańcami gminy Tryńcza odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych.
   Grupa II – pozostali odbiorcy – taryfa obejmująca odbiorców odprowadzających ścieki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, działalnością w sferze użyteczności publicznej oraz gospodarstwa domowe odbiorców niebędących mieszkańcami gminy Tryńcza.

świadczymy usługi w zakresie
PRACE PORZĄDKOWE

→ CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PARKÓW, ZIELEŃCÓW I PASÓW DROGOWYCH
→ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW (KOSZENIE, RENOWACJA, GRABIENIE)
→ ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I WIELOLETNICH
→ SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH PIĘLĘGNACJĄ
→ LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”

USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE

→ USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
→ USŁUGI CIĄGNIKIEM
→ USŁUGI TRANSPORTOWE

UTRZYMANIE ZIMOWE

→ ODŚNIEŻANIE
→ POSYPYWANIE ŚRODKAMI USZORSTNIAJĄCYMI (PIASEK, SÓL, MIESZANKA SOLNO-PIASKOWA)
→ POZIMOWE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

→ PRACE WYKOŃCZENIOWE - MONTAŻ PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, UKŁADANIE PŁYTEK
→ CYKLINOWANIE I MALOWANIE PARKIETÓW
→ UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
→ BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

zdecydowałeś się? skontaktuj się z nami jeśli nie to zajrzyj naszej galerii
DYSPONUJEMY ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM SPRZĘTOWYM. ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA ZAWSZE UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI I JEGO INDYWIDUALNE POTRZEBY.
zakład gospodarki komunalnej w tryńczy sp. z.o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy to instytucja zrzeszająca ludzi pracy, którzy pragną pomagać w codziennych obowiązkach mieszkańców naszej gminy i nie tylko! Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom każdego klienta. Na naszej stronie możesz znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących np. pracy spółki czy też aktualnych inwestycji. Możesz także zgłosić aktualny stan swojego wodomierza poprzez formularz dostępny w nagłówku strony. Jeśli nie jesteś zdecydowany/a czy skorzystać z naszych usług to zachęcamy do przejrzenia galerii - znajdziesz tam zdjęcia z naszych realizacji.

TELEFONY ALARMOWE:

Awarie wodociągu lub kanalizacji przyjmowane są w godzinach pracy (poniedziałek – piątek) od 7:00-15:00 pod numerem telefonu 16 642 12 88.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerami telefonów komórkowych:

534 461 658 Ryszard Ochab
601 861 547 Jacek Tytuła
607 852 724 Edward Gajowy
601 816 034 Stefan Darzycki
602 108 919 Stanisław Pyzik

informacje o nas

NIP: 794 182 16 90, REGON: 363363282, KRS: 0000594430
Spółka zarejestrowana w : Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
ZARZĄD: Prezes Zarządu: Wiesław Tołpa
RADA NADZORCZA: Przewodniczący: Ciechanowski Tomasz
Członek:Zabłocki Adam
Członek: Czerwonka Adam.

Godziny pracy ZGK Sp. z o.o.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

skontaktuj się z nami

tryńcza 118

16 642 12 88

biuro@zgktryncza.pl
mapa dojazdu